Internet najlepszą szansą rozwoju mieszkańców Gminy Mielno
Aktualności
05.08.2014
AKTUALNE INFORMACJE O REALIZACJI PROJEKTU
Aktualności

Co zrobiono w ramach projektu...(Koniecznie kliknij na WIĘCEJ...)

Przeprowadzono szkolenia w miejscowościach : Sarbinowo, Gąski, Mielno.

 

Zakres materiału omówiony na szkoleniu :

 

• podstawy obsługi komputera,

• obsługę modemu i ułatwienia,

• podstawy obsługi internetu (posługiwanie się wyszukiwarką, komunikatorem skype),

• podstawy obsługi poczty elektronicznej,

• aktywne poszukiwanie pracy przez internet,

• obsługa programu Open Office.

 

Omówiono aspekty techniczne korzystania z komputerów, zasady bezpieczeństwa, oraz zasady gwarancji.

Omówiono zagadnienia które objują serwis i pomoc techniczną.

Zapoznano ze stroną projektu na której zamieszczane są aktualne informacje dotyczące projektu

 

Kolejny dzień szkoleń :

 

 

 

 

 

 

W dniu 7 listopada 2014r rozpoczęto szkolenia beneficjentów :

 

 

 

 

 

W dniu 5 listopada 2014r o godzinie 13:00 w Ośrodku Albatros ul.Kościuszki 6 (wjazd od Wojska Polskiego)
odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące projektu na którym przedstawione zostaną
informacje na temat zaawansowania prac, oraz zostaną wręczone drobne upominki dla beneficjentów.

WSZYSTKICH SERDECZNIE ZAPRASZAMY....

 

 

Co zrobiono w ramach projektu...

- Przeprowadzono i rozstrzygnięto przetargi dotyczące dostawy sprzętu, internetu,
szkoleń oraz materiałów reklamowych.  

- Beneficjenci indywidualni zostali wyłonieni proceduralnie z udziałem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie.

-Podpisano umowy użyczenia sprzętu komputerowego i korzystania z Internetu

-Komputery z oprogramowaniem dostarczono i zainstalowano u beneficjentów.

- Opracowano plan szkoleń, które w znacznym stopniu poszerzą możliwości beneficjentów.

 

                               W dniu 6 marca 2015 roku w Urzędzie Gminy w  Mielnie oraz świetlicy w Gąskach odbędą się dni otwarte dla uczestników projektu :  " Internet najlepszą szansą rozwoju mieszkańców Gminy Mielno ".

Dni otwarte mają na celu zoptymalizowaie ustawień komputerów, pomoc techniczną oraz udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące zarówno sprzętu, oraz wykorzystania internetu w ramach projektu

 

 

 

 

 

Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia SpójnościHerb Gmina MielnoUnia Europejska
Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość
„Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion”