Internet najlepszą szansą rozwoju mieszkańców Gminy Mielno
Aktualności
05.08.2014
AKTUALNE INFORMACJE O REALIZACJI PROJEKTU
Aktualności Co zrobiono w ramach projektu...(Koniecznie kliknij na WIĘCEJ...)
Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia SpójnościHerb Gmina MielnoUnia Europejska
Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość
„Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion”