Internet najlepszą szansą rozwoju mieszkańców Gminy Mielno
Dla beneficjentów - informacje przydatne

Rozpoczynamy cykl szkoleń które w znaczny sposób poszerzą Państwa horyzonty.

 

 Informacje dotyczące  serwisowania sprzętu (komputera,drukarki) oraz działania internetu :

 

od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00 - kierownik projektu Marcin Sobierajski

                                                                           tel.94 345 98 66

                                                                           koordynator projektu Krzysztof Jędrzejczak

                                                                           tel.509 204 256

 

Sprawy dotyczące szkoleń : Piotr Murzyn tel. 604 958 088 www.solis-tech.pl

 

Sprawy inne - Marcin Sobierajski

 

Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia SpójnościHerb Gmina MielnoUnia Europejska
Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość
„Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion”