Internet najlepszą szansą rozwoju mieszkańców Gminy Mielno
Dokumenty do pobrania

Obecnie nie występują w systemie żadne dokumenty do pobrania, w przypadku pytań prosimy o kontakt z kierownikiem projektu.

Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia SpójnościHerb Gmina MielnoUnia Europejska
Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość
„Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion”