Internet najlepszą szansą rozwoju mieszkańców Gminy Mielno
Kontakt

Urząd Gminy w Mielnie
ul. B. Chrobrego 10, 76-032 Mielno
tel.: 094 345 98 66

e-mail: m.sobierajski@gmina.mielno.pl

Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia SpójnościHerb Gmina MielnoUnia Europejska
Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość
„Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion”